Kontakt:

Box 62, 661 22 Säffle

0533 - 825 44

0533 - 109 38

 

 

 

Adress
Box 62
661 22  SÄFFLE

e-post: pappers.avd92@telia.com  avd92@pappers.se                                               

Telefon- och telefaxnummer
Fabriken: 0533-825 44
Avd.exp.: 0533-109 38
Telefax: 0533-109 38, 825 25

Övrigt
Expeditionsstider:
Måndag 14.00-18.00

 

Mobilnr Ordförande Anders Ågren 072-707 61 58

Mobilnr Vice ordförande Lennie Kasten 072-731 05 08

Mobilnr Huvudskyddsombud Lena Smersfeldt 070-211 28 49