Kontakt:

Box 62, 661 22 Säffle

0533 - 825 44

0533 - 109 38

 

 

 

 
 
Styrelsen
 
Ordförande                    Anders Ågren
Vice ordförande              Lennie Kasten
Kassör                           Johan Olsson
Studieorganisatör            Lena Smersfeldt
Ledamot/vice kassör        Anna Abrahamsson
Ledamot/vice sekreterare Marcus Karlsson
Ledamot/sekreterare       Lena Östlund
 
Ersättare                        Lars-Hugo Nilsson
Ersättare                        Vakant 
Ersättare                         Vakant   

 
 
 
 
 
Skyddsombud
 
Samordnande Huvudskyddsombud          Lena Smersfeldt
Huvudskyddsombud Cellulosa                 Vakant
Huvudskyddsombud Paper                      Lena Östlund
Huvudskyddsombud underh.                   Marcus Karlsson
Dagtid Mek Paper                                  Henrik Ekström 
Dagtid Instrument                                 Göran Magnusson
Dagtid El                                              Tommy Stenholm
2-skift Arkning                                      Kenneth Täng
2-skift Arkning                                     Tomas Bornecrantz 
Massabruket                                        Anna Abrahamsson
Massabruket                                        Joakim Nilsson 
Pappersbruket                                     Stefan Almqvist
Papersbruket                                       Malin Karlsson
Pappersbruket                                      Lennie Kasten    
Förråd                                                 Linda Anteryd

 
 
 
Valberedningen
Mira Markanovic
Peter Nordling