Kontakt:

Box 62, 661 22 Säffle

0533-109 38

073-0361247 (ordf)

 

 

 

Skyddsombud

Vi är dina skyddsombud i pappers avd 92. Vi är även kontaktombud så välkommen till oss med alla fackliga frågor så lyfter vi dom vidare till styrelsen.